Noves informacions de la prova del 29 d’abril per les oposicions d’estabilització

El Departament publica noves informacions de la prova del dia 29 d’abril

CCOO lamentem que el Departament no sigui clar sobre el permís per estudis. Defensem la seva aplicació, ja que queda recollit al Conveni i s’ha gestionat en altres ocasions

 El procés d’estabilització es convoca per mitjà del sistema selectiu de concurs oposició L006/2022.

Categories professionals de personal laboral convocades:

  • Educador/a de llars d’infants B1 —15 places (d’aquestes  4 de reserva per a  persones amb la condició legal de discapacitades i 1 per a persones amb discapacitat intel·lectual).
  • Educador/a d’educació especial en centres públics C1—  186 places  (d’aquestes 50 de reserva per a  persones amb la condició legal de discapacitades).
  • Integrador/a social C1 —  112 places  (d’aquestes  27 de reserva per a  persones amb la condició legal de discapacitades i 15 per a persones amb discapacitat intel·lectual).
  • Auxiliar d’educació especial D1 —  21 places  (d’aquestes  6 de reserva per a  persones amb la condició legal de discapacitades).
  • Oficial/a de 1a jardiner/a D1— 1 plaça
  • Oficial/a de 1a cambrer/a D1— 1 plaça
  • Ajudant de cuina-netejador/a—  11 places  (d’aquestes  3 de reserva per a  persones amb la condició legal de discapacitades i 2 per a persones amb discapacitat intel·lectual).

Cronograma

Dia de la prova: 29 d’abril de 2023

·        9 h: Obertura dels edificis

·        9.15 h: Obertura de les aules i identificació dels aspirants

·        10 h: Tancament de les portes d’accés a les aules

·        10.30 h: Previsió d’inici de la prova

·        13.20 h: Previsió d’acabament de la prova de les següents categories:

o   educador/a d’educació especial en centres públics

o   integrador/a social

o   auxiliar educació especial

o   oficial/a 1a de jardiner/a

o   oficial/a 1a de cambrer/a

o   ajudant de cuina-netejador/a

·        14.10 h: Previsió d’acabament de la prova de la categoria d’educador/a de llars d’infants


Documentació i material

·        Per accedir a les aules t’has d’acreditar amb un d’aquests documents originals:

o   DNI

o   Passaport

o   Carnet de conduir

o   Targeta de residència

Aquest document ha d’estar en un lloc visible al damunt de la taula en tot moment al llarg de la prova.

·        Per garantir la confidencialitat en la correcció dels exercicis, se’t lliurarà un full d’etiquetes de codis de barres. Hauràs d’enganxar les etiquetes quan ho indiqui el personal de l’organització. Aquest full d’etiquetes l’hauràs de retornar en acabar la prova.

·        Material que has de portar:

o   Bolígraf negre

o   Corrector de cinta o líquid blanc

L’organització no facilitarà aquest material.

Prova de coneixements

Primer i segon exercici: Qüestionaris

·        El full de respostes s’identifica a partir del teu codi de barres. Enganxa l’etiqueta en l’espai assenyalat per no dificultar la lectura òptica.

·        Fixa’t en la manera correcta de fer les marques al full de respostes.

·        Utilitza sempre un bolígraf negre.

·        Si escau, emplena l’apartat Model de prova (A/B), quan ho indiqui el personal de l’organització.

·        No emplenis l’apartat DNI ni facis cap marca identificativa al full. No es corregiran els exercicis que continguin aquestes dades.

·        En respondre, assegura’t de comprovar que coincideix el número de pregunta del qüestionari amb el del full de respostes.

·        Per canviar una resposta, tapa totalment la resposta que vols canviar amb el corrector, tant al full original com a la còpia, perquè coincideixi l’original amb la còpia.

·        En finalitzar cada exercici cal lliurar tant el qüestionari com el full de respostes original al responsable de l’aula (el full groc autocopiat sí que te’l pots endur).

·        Abans d’abandonar l’aula, has de lliurar el full d’etiquetes al responsable de l’aula i revisar que portes tots els efectes personals.

Lloc

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal, 684, 08034 Barcelona

Com arribar-hi

Llista amb l’assignació d’aules per categoria professional i ordre alfabètic per cognoms

La podeu consultar aquí

 Per tenir-ho tot a punt consulta AQUÍ