MESA TÈCNICA DE LLAR D’INFANTS (27/09/2023)

El Departament ens ha presentat unes graelles amb les dades dels centres i del personal, en alguns casos ens posarem en contacte amb vosaltres per contrastar si aquestes dades es corresponen amb la realitat..

El Departament ens ha manifestat que falta incloure a aquestes dades les superfícies dels patis que no consten com a metres quadrats de l’escola, aquesta dada pot modificar les dotacions del personal de neteja.

Arrel d’aquesta informació hem demanat una reducció de ràtios a 5 lactans, 8 caminants, 15 maternals i una rotativa cada 3 grups. També s’ha inclòs la opció de contemplar la parella educativa, el Departament s’ha compromés a estudiar aquestes propostes i continuar parlant a la propera reunió.

En relació al personal administratiu funcionari que donen suport a les direccions el Departament ens ha dit que s’ha reduït alguna dotació fent una aposta pel personal tècnic B18, ens passaran les dades.

En el cas de les Llars de Barcelona ciutat aquest personal funcionari depèn de la gestió del consorci i el Departament s’ha compromés a parlar amb ells per garantir aquest personal a les LLars.

Monitoratge de Migdia: Estan fent un estudi sobre el nombre de infants i les quotes de menjador abonades mensualment, hem incidit en el fet que s’ha de garantir a totes les LLars un nombre de monitores amb un horari en funció dels grups que garanteixi que el personal educador pugui disposar diariament de l’hora de programació.

Hem fet molta incidència en la necessitat de la incorporació d’EEE per atendre als infants amb NESE encara que no estiguin diagnosticats.

CCOO hem fet una reflexió sobre la importància de l’educació infantil de 0-3 anys i la necessitat de que el Departament d’educació faci una aposta per millorar la qualitat educativa de les seves Llars d’infants públiques a l’hora que es converteixin en un referent d’aquesta etapa educativa a Catalunya

Ja us informarem de la data de la propera mesa técnica on esperem el retorn de les nostres propostes.