Llistes definitives de persones admeses i excloses de la convocatòria extraordinària 16/2023 de la borsa de treball de personal laboral

Llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria extraordinària 16/2023

Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions a les llistes provisionals, es publica la Resolució per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses de la convocatòria extraordinària 16/2023 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.