Laborals imprescindibles: tècnics de gestió FP

Des de la Federació d’Educació de CCOO, en concret des de Formació Professional, hem acompanyat al professorat especialista d’FP: vetllant per les condicions de treball, denunciant abusos que s’han comès des de l’administració i fent propostes de millora en tots els àmbits de negociació on som representats, com ara la mesa sectorial del Departament. Durant tots aquests anys hem recollit i fet arribar, en recerca de solucions, al Departament d’Educació, totes les vostres queixes sobre la situació laboral que patia el personal tècnic de gestió d’FP, sotmès a contractes administratius que amb massa freqüència es materialitzaven ben entrat el curs i sense tenir opció que l’experiència comptés a la borsa docent. En definitiva  denunciant i reclamant millores per tal de regularitzar la situació laboral i tenir accés a l’estabilitat i la continuïtat de la feina.

En aplicació de la normativa LOMLOE que estableix que la relació del professorat especialista ha de ser laboral, vam reclamar que s’iniciés  el procés d’estabilització de tot el personal que estava en abús de temporalitat, encadenant contractes administratius curs darrera curs. Iniciat ja el procés  hem acompanyat, juntament amb les companyes de Laborals d’Educació, en aquests moments ja com a Tècniques o Tècnics de Gestió del Departament d’Educació.

Ara s’ha iniciat una nova etapa laboral, no exempta d’obstacles  com ara el no reconeixement dels triennis qüestió que ja hem pogut resoldre favorablement. CCOO hem incorporat a les nostres  candidatures companys tècnics de gestió d’FP a fi de construir junts el futur laboral.

Vota CCOO!, juntes i  mobilitzades ho aconseguirem!

Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter16