En català i sense retallades!

CCOO ens definim des de sempre com un sindicat nacional i de classe. I vam ser les primeres en construir el model d’immersió lingüística amb les famílies i l’alumnat dels barris obrers de Catalunya. Però cal continuar atentes i mobilitzades!

Tenim nous reptes i noves amenaces: fem front a les ofensives judicials i polítiques amb unitat. Però també hem d’exigir al Departament mesures concretes:

  • Més recursos per a la immersió lingüística en català, i a l’Aran en aranès, i per a l’aplicació dels projectes lingüístics de centre. 
  • Dotació de més aules d’acollida i amb una partida oberta durant tot el curs.
  • Plans específics per a la formació del personal laboral en llengua catalana i per l’aplicació de metodologies d’immersió lingüística.