Llista definitiva de persones admeses i excloses a la borsa de treball de personal interí docent

Avui, 17 d’abril, s’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació, en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/2157/2023, de 16 de juny.

Pots consultar la llista definitiva aqui.

Si ho consideres oportú, pots presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. El recurs s’ha de presentar de forma telemàtica, mitjançant petició genèrica on s’ha d’indicar com a “ens destinatari”: Departament d’Educació de l’àmbit territorial que es va indicar a la sol·licitud d’accés a la borsa, sense especificar el “tema” ni el “subtema”.