Denunciem que la categoria per la qual es contracta a les escoles bressol rurals no s’ajusta a les seves funcions

El Govern de la Generalitat va posar en marxa un pla per la creació d’escoles bressol rurals, per evitar el despoblament  i la pèrdua d’alumnat a les zones rurals. Des de CCOO valorem positivament la incorporació dels infants de 1 i 2 anys a les zers com a  mesura per evitar el tancament d’escoles i el despoblament dels pobles petits.

Fruit d’aquest pla el Departament d’Educació aquest curs 22-23 ha creat 52 noves escoles bressol que sumat a les que ja hi havia fa un total de 122  escoles del primer cicle d’educació infantil.

A nivell laboral ens trobem que el Departament contracta Tècniques d’Educació Infantil amb categoria C1  quan les tasques a realitzar en aquests centres són d’Educadora de Llar d’infants categoria B1.

Des de CCOO hem intentat negociar el canvi de categoria però no ha estat possible per manca de voluntat del Departament. Denunciem  que la categoria professional per la qual es  contracta a les treballadores  no s’ajusta a les seves funcions.

Aquest inici de curs ha estat ple d’incidències com per exemple: 

  • L’arribada de les TEEI a les escoles rurals ha estat precipitada i l´avançament del calendari escolar no ha ajudat gens a una bona organització. 
  • A escoles s’han trobat  amb espais acabats de pintar, amb obres a mig acabar i espais poc adequats sense materials didàctics
  • Algunes companyes ens han manifestat el sentiment d’aïllament i manca d’integració amb la resta de professionals educatius.

Des de CCOO hem fet propostes que poden solucionar algunes disfuncions com ara: 

  • La borsa de treball de TEEI ha de preveure la possibilitat d’optar voluntàriament a una plaça d’escola rural sense que això suposi un rebuig
  • Totes les escoles han de disposar dels monitors de migdia per donar suport i facilitar el descans de la TEEI de I2 i I1
  • Establir una ràtio màxima tenint en compte que una aula mixta amb infants d’1 i 2 anys tenen necessitats d’atenció  molt diferents 
  • Exigim un protocol d’actuacions per preveure les accions adequades davant de diverses situacions que es poden produir, com: Sortides, gaudiment de permisos, malalties….

La discussió de fons és que cal que el Departament reconegui que la tasca d’aquestes professional va més enllà de l’atenció i la cura dels nens i nenes, són les tutores, d’aula, programen, fan les entrevistes amb les famílies i  realitzen els informes… 

Davant  aquesta situació CCOO ha elaborat una reclamació prèvia a la via  judicial pel canvi de categoria que s’ha de presentar de manera individualitzada. Si estàs interessada en fer una reclamació posat en contacte amb nosaltres.

Seguirem lluitant pel reconeixement de la categoria d’educadora.