DENUNCIEM LA MALA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER PART DEL DEPARTAMENT

Durant aquests primers dies de setembre ens heu fet arribar casos concrets en els quals es fa evident que el Departament ha fet un mal ús de les bases de la Borsa de treball, adjudicant les vacants per ordre de puntuació de les persones participants en la Borsa i a través del web de l’Aspirant en lloc d’oferir-les per millora de lloc de treball, saltant-se l’article 13.1 el qual diu

…:”Tanmateix, per inici de curs i amb motiu de vacant, s’oferiran les vacants als treballadors/es inclosos/es en la borsa de treball de qualsevol categoria professional que estiguin ocupats/des amb contractes de substitució en llocs reservats, tenint en compte l’ordre de puntuació i la provisió prèvia del lloc desocupat. També s’oferiran durant el curs escolar les vacants que siguin previsibles o de les quals se’n tingui coneixement amb suficient antelació, per tal de no perjudicar el normal funcionament dels centres“…

Aquesta actuació a l’hora d’adjudicar vacants que altera el funcionament de la Borsa de Treball el Departament l’ha fet de forma unilateral i sense informar el Comitè Intercentres, per la qual cosa ens hem assabentat a mesura que les persones afectades ens heu informat.

Dir-vos que des de CCOO estem amb desacord amb aquesta actuació i que ja hem demanat explicacions al Departament en relació a l’adjudicació d’aquestes vacants.

No estem disposades a consentir que el Departament d’Educació faci una mala praxi de les bases de la Borsa de Treball acordades a les taules de negociació.

Us mantindrem informades!!