Concurs oposició L006/2022:  nova valoració provisional de mèrits per les TIS

CONCURS OPOSICIÓ DE LA CONVOCATÒRIA L006/2022:

CATEGORIA TIS

 A conseqüència d’una incidència informàtica en relació a la informació dels mèrits de la categoria de TIS, l’Òrgan Tècnic de Selecció ha acordat aprovar una nova valoració provisional de mèrits de la fase de concurs  que deixa  sense efectes l’aprovada anteriorment.

Aquest nou Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció s’ha publicat l’1 de desembre de 2023 a través de l’e-tauler i al del web del Departament d’Educació.

El podeu consultar a Valoració provisional dels mèrits. Departament d’Educació (gencat.cat)

S’obra un termini de deu dies hàbils (del 4 al 19 de desembre) per tal que les persones aspirants aptes de la categoria de TIS  afectades per aquesta incidència puguin presentar les al·legacions que considerin necessàries.

Les persones que ja van  formular  al·legacions a la seva valoració provisional de mèrits no és necessari que tornin a realitzar-les.