Concurs oposició de personal laboral: dates de les llistes definitives i de les proves

Dates de la públicació de les llistes definitives i de la celebració de les proves

  • Aprovació i publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses: primera quinzena d’abril de 2023
  • Data prevista de celebració de les proves: 29 d’abril de 2023
  • Les proves es duran a terme en diferents localitats de Catalunya: Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. La localitat de realització de la prova es determinarà en les llistes definitives.

+INFORMACIO