Complement de productivitat 2023 / Avaluació de competències

AVUI 20 d’octubre comença el període d’autoavaluació fins el proper dia 3 de Novembre de 2023 que s’acaba el termini per fer la vostra AUTOAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES.

Passes a seguir:
 Retribucions i allà trobareu la pestanya Productivitat 2023, haureu de clicar a Avaluació de Competències.

A l’apartat “A destacar” de l’ATRI trobareu informació addicional sobre l’avaluació de competències i el complement de productivitat
https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/ini