Compensacions econòmiques pel procés d’estabilització

 En el Grup d’Estabilització de la Mesa General de 6 de març es va dir que les compensacions econòmiques es cobraran a la nòmina del mes de març, inclòs el personal cessat que no ha estat nomenat de nou.

Per tal de poder percebre aquesta compensació s’han de complir els requisits següents:

  • Haver treballat 3 anys abans del cessament al mateix cos o escala o especialitat.
  • Haver participat en els dos processos d’estabilització, llevat d’aquells que no hi havia algun dels dos (per exemple l’agrupació professional de personal subaltern que només va tenir el primer procés d’estabilització per concurs de mèrits).
  • Participació activa a les proves (haver-se presentat).
  • Ser desplaçat/a atès que el/la funcionari/ària o el laboral pren possessió.

CCOO considerem que el darrer criteri no compleix l’Acord sindical del juliol del 2021, ja que pot haver-hi persones que en no superar el procés i sabent que la seva plaça estaria afectada, ha marxat a una altra plaça o de l’Administració.