CCOO TREBALLEM PER LA RECLASSIFICACIÓ!

L’Àrea Pública de CCOO, com a primer sindicat a l’àmbit de les administracions públiques, va signar el 19 d’octubre del 2022, juntament amb el Govern i la UGT, l’Acord marc per a una administració del segle XXI, que recull millores substancials com:

  • Reclassificació del personal
  • Increment del 9,8 % de les retribucions en tres anys (2022-2024), 
  • Jornada laboral de 35 hores setmanals
  • Obligació del canvi normatiu per establir plans d’igualtat a totes les administracions públiques 
  • Derogació retallades, com la de la supressió de la jubilació parcial per al personal funcionari.

Aquesta normativa Estatal l’hem de traslladar a Catalunya negociant la reclassificació professional del Personal Laboral dins del marc de la negociació del VI Conveni Únic que és d’aplicació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya amb contracte Laboral. 

L’any 2018 CCOO vam denunciar en solitari el VI Conveni posteriorment es va unir la UGT a la nostra demanda  i aleshores es va constituir la mesa de negociació amb Funció Pública. Malauradament la pandemia i el procés d’estabilització estan endarrerint més del que ens agradaria aquestes negociacions. Les CCOO pensem que ara es l’hora de reprendre la negociació de conveni i instem a la UGT i la IAC que son les altres forces sindicals que estan a la mesa per tal de focalitzar tots els esforços per aconseguir les reivindicacions dels diferents col·lectius del personal laboral.

Tot i sabent que la reclassificació està dins de l’àmbit de la negociació del Conveni, ahir ens va sorprendre la decisssió d’altres sindicats a la reunió del  Comitè Intercentres  amb el Departament d’Educació que van decidir prendre mesures unilaterals sense consensuar amb la resta del Comitè Intercentres trencant així la unitat  sindical davant del Departament quan aquest ja havia proposat una reunió extraordinària pel mes d’abril.

CCOO continuem fent la nostra feina, amb rigor i determinació, feina que acaba donant fruits. 

Juntes som molt més fortes!