Aires de canvi a la Mesa Tècnica de professorat de religió

CCOO, a la reunió de 28 de febrer de 2024,  hem situat tal com us hem dit en altres ocasions, la necessitat de trobar la fórmula per garantir que els treballadors i treballadores tinguin la seguretat d’una continuïtat laboral i d’una jornada que els hi permeti dur a terme els projectes personals de vida. Per aquest motiu hem acordat, amb JUNTS i AMRC,  treballar perquè el Departament d’Educació garanteixi que:

·       Tot el personal laboral de religió amb contracte indefinit disposi de jornada sencera que no pugui ser modificada per situacions de diferent índole.

·       Les dotacions siguin sempre de mitja jornada o de jornada sencera.

·       Es convoqui un concurs de mobilitat cada dos anys

·      Es creï una comissió de seguiment

Aquests objectius ja els hem presentat al Departament, que ha mostrat la voluntat d’entrar a concretar-los. De fet, ja s’ha compromès a dur a terme la convocatòria del concurs de mobilitat de manera bianual

Sentència TJUE

Des de CCOO estem fent un estudi de les conseqüències d’aquesta sentència. Aquí podeu llegir una primera impressió general d’aquesta. El Departament ens ha manifestat que també estan fent l’estudi i valoració de la sentència. Aquest tema ha quedat obert i més endavant en parlarem.

Trams de primària

El Departament s’ha compromès a treballar per reduir els vuit trams actuals a quatre trams: 0’250, 0’500, 0’750 i 1. Això suposa estudiar cas per cas i tenir el consentiment del treballador o treballadora. Aquesta reducció de trams sempre ha de significar una millora per la persona docent. CCOO hem demanat que se’ns informi de quanta gent de cada tram estarà afectada per aquesta mesura.

Borsa de treball de personal laboral docent

Una petició que anem fent conjuntament CCOO, JUNTS i AMRC és la creació d’una borsa de treball transparent, àgil que faciliti tot el procés de contractació de personal substitut. El Departament ens ha confirmat que ja han començat a treballar en el disseny d’un aplicatiu que faciliti la inscripció a la borsa i la seva gestió. Així mateix, ens ha demanat que presentem propostes, ja que com a comitè tenim l’experiència i el coneixement de la borsa de personal laboral.

 Grau de primària

El Departament ha donat instruccions als serveis territorials perquè es realitzin contractes de substitució, de moment fins a finals d’aquest curs, als mestres que tenen el Grau d’Infantil i la DECA. Aquesta mesura ha de facilitar trobar gent per a la borsa de treball.