La defensa de la llengua catalana a l’escola

Defensem l’escola inclusiva i el model d’immersió lingüística
A inicis del curs passat davant de la complexa situació que s’albirava, CCOO reafirmàrem el nostre compromís en el model d’escola catalana que sempre hem volgut: pública, de qualitat, laica, inclusiva, democràtica i en català. La nostra defensa de l’escola inclusiva i del model d’immersió lingüística rau en la concepció que “som un sol poble”, en el dret de totes les persones de Catalunya a aprendre i usar la llengua catalana ( la llengua aranesa a l’Aran) i a conèixer la cultura i la història de Catalunya, elements que defineixen la construcció de la nostra societat, el sentiment de pertinença i que afavoreixen la cohesió social i la concepció d’una sola comunitat. La llengua catalana és un element cohesionador a les nostres escoles que s’ha de mantenir, per la igualtat d’oportunitats, la lluita contra la segregació escolar, també segregació per qüestions de llengua, i la inclusió social.

No anàvem errats, el curs passat l’escola es convertí en el camp de batalla de la judicialització i massa sovint de l’ús partidista de la llengua. Vam assistir a la fermesa de la sentència del TSJC ratificada pel TS que introduïa la obligatorietat d’almenys d’un 25% del castellà en tots els centres educatius, a les pressions foranes al sistema educatiu i a les tensions i desacords a nivell polític i social vers quina opció seria la més adient a nivell normatiu per fer front a la nova situació (la modificació de la LEC, la de la llei de política lingüística i/o un decret del Govern). Tot plegat causant neguit i sensació d’indefensió als equips directius i docents dels centres educatius que reclamaven recolzament, acompanyament i seguretat jurídica al Departament d’Educació. Des de CCOO vam reiterar el nostre compromís amb la llengua catalana, la llengua pròpia de Catalunya, que es troba en desavantatge, així com vam reclamar responsabilitat als partits polítics, als grups parlamentaris i al govern perquè acceleressin les reformes normatives necessàries per donar seguretat jurídica a l’elaboració i aplicació dels projectes lingüístics de centre.

Projectes lingüístics amb suport, recursos i garanties
Aquest curs l’iniciem amb la notícia que cap centre educatiu aplicarà percentatges en l’ensenyament de les llengües en aplicació de la nova llei sobre l’ús de les llengües en l’educació i el nou decret del català a l’escola, tal com va anunciar el mateix conseller d’educació; amb tot emplacem al Departament a donar el suport necessari als centres educatius en relació als projectes lingüístics, també cal un increment de materials didàctics en català en tots els ensenyaments, sobretot en la FP, i planificació de la formació i actualització del personal dels centres educatius.

CCOO continuem treballant per l’acció unitària i el consens vers l’escola i el català, les tensions a tots nivells viscudes els darrers temps ens donen més força que mai i en la defensa de la llengua catalana, per una societat més cohesionada i democràtica. En el document “En defensa de la llengua catalana i per la promoció del seu ús social” aprovat per CCOO de Catalunya manifestem que la promoció de l’ús, ha d’anar més enllà del coneixement de la llengua, i el reconeixement de la llengua van units. Considerem adequat i vigent emprar la immersió com una aproximació a la forma natural d’aprendre la llengua i manifestem la necessitat d’una actualització metodològica en l’aprenentatge de les llengües i un increment dels recursos públics a dedicar-hi.

Impuls de la llengua catalana i el seu ús
Hem de tenir present que la segregació escolar, va en contra de la immersió atès que hi ha centres educatius amb una presència ínfima d’alumnat catalanoparlant. En aquests centres, a falta d’àmbit immersiu, cal abaixar ràtios i multiplicar els recursos didàctics, a més d’actuar decididament contra la mateixa segregació. Les famílies volen que els seus fills i filles parlin català, castellà, anglès, i més idiomes si és possible. Aquest plurilingüisme s’ha de construir a partir de la llengua pròpia de Catalunya com a eix i amb el reconeixement de les llengües familiars i la promoció de l’aprenentatge de més llengües. Des del nostre sindicat considerem que és necessari un esforç més gran de les administracions i de les entitats i organitzacions per garantir els drets lingüístics de tota la població. Des de CCOO continuem treballant pels consensos i per l’impuls de la llengua catalana i per al seu ús en l’àmbit educatiu, amb la nostra participació en tots els espais de trobada amb la comunitat educativa, com és el cas de Som Escola, i en la resta d’àmbits no gens menys importants com poden ser les propostes de lleure en català adreçades a les persones joves o la seva inserció en el món del treball en català.

Full Informatiu en defensa del català curs 2022-2023:

En Catala I Sense Retallades