Calendari escolar del curs 2023-2024: per què votem no al Consell Escolar de Catalunya

Un informe de l’avançament del curs instrumentalitzat i no de consens

Si el Departament té previst tornar a fer un avançament de l’inici de les classes al setembre, sense millorar les condicions mediambientals ni garantir-ne una preparació adequada, tornem a la casella de sortida del curs passat!. El Departament torna a posar a les docents  a la casella de sortida, augmentant el seu cansament i desencís davant d’un conseller sord que no atén ni a les propostes ni a la foto de la realitat que li exposen  les professionals que són les que realitzen la feina, trepitgen cada dia les aules i en coneixen l’entrellat. El conflicte està servit!

Davant l’informe de l’avançament del curs que se’ns va presentar des del Consell Escolar, CCOO expressem que:

 • No podem oblidar que el departament d’Educació ha manifestat en diferents ocasions i àmbits   que l’avançament del curs  és una qüestió de Govern i que aquest era i és un tema que quedava fora de la valoració de com havia funcionat aquest curs 22-23, de fet així ho  va fer  al no plantejar una valoració de l’avançament del calendari, sinó solament una valoració de les tardes de lleure del setembre. Des de CCOO considerem que la negativa del Departament a  fer una valoració global de tots els efectes  del canvi de calendari amb l’avançament del curs 22-23 ha estat un plantejament erroni, sobretot  després d’haver desoït el dictamen del Consell Escolar de Catalunya que plantejava una moratòria d’un any. 
 • Tampoc no entenem ni considerem en absolut adequat que d’un informe de valoració de les tardes de lleure de setembre, que des dels centres educatius es van haver  d’organitzar amb precipitació i sense previsió, se’n valori el no tornar a repetir l’experiència però en canvi se’n faci una lectura de que l’avançament del curs sí que és positiu però sense tardes de lleure.
 • Avançar el curs uns dies a priori no implica “per se” una millora de l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, com ja hem pogut comprovar amb l’informe sobre el funcionament de  les tardes de setembre  «del lleure».
 • Avançar les classes de manera aïllada no millorarà la realitat de l’alumnat vulnerable ni de l’alumnat en general. El que realment canviaria la situació és donar-los un tracte personalitzat que exigeix mesures com la baixada de ràtios, l’increment de plantilles, suports del decret d’educació inclusiva, la no segregació als centres educatius o gaudir de centres dignes i inclusius,  amb unes instal·lacions i infraestructures adients, aules, laboratoris, biblioteques, gimnasos o patis adequats i inclusius. També centres  en condicions ergonòmiques i mediambientals que previnguin els riscos físics i mediambientals.
 • No hem pogut  avalar l’Informe que va presentar el CEC degut a que no ha estat suficientment treballat ni consensuat en la comissió de programació. No ha quedat acordada ni la metodologia ni el procediment d’anàlisi i debat de l’informe. Tampoc s’han tingut en compte, per ser debatudes, totes les propostes presentades per escrit a la comissió. El resultat és un informe absolutament interpretable segons es desitgi (pot dir una cosa i també la contrària), fruit del no consens.
 • La votació, amb 19 vots a favor, 15 en contra i 3 abstencions és el reflex de la discrepància que ha originat, amb un recolzament que coincideix amb el nombre de persones representants de la pròpia Administració d’Educació.
 • Considerem que l’objectiu dels debats era consultar i conèixer la posició de la comunitat educativa i donada la dinàmica de les reunions, condicionades i acaparades per la majoria de l’administració, desvirtuant la funció del Consell en ser instrumentalitzat, no s’ha assolit.

Defensem que el Consell Escolar de Catalunya, més que concretar dates d’inici de curs, ha de presentar criteris consensuats per construir el calendari escolar més adient i al mateix temps fixar elements pels propers cursos, de manera que evitem obrir abans de cada curs acadèmic el debat de l’inici de curs i del calendari i garantint que es podran fer les adaptacions oportunes, de manera justificada, per donar resposta a les diferències que cada any introdueix el calendari anual en l’escolar. Tenint presents aquests objectius hem presentat les propostes següents:

 • Complir la normativa: LEC respecte al màxim de dies lectius i còmput anual d’hores, i conveni col·lectiu vigent.
 • Assegurar una preparació del curs al mes de setembre amb els dies  suficients (com a mínim 5 dies laborables) perquè sigui de qualitat, abans de l’inici del curs lectiu amb alumnes, per realitzar  les tasques de preparació, organització i coordinació dels equips docents per a la seva cohesió i bon funcionament del claustre, en definitiva també per organitzar els dies primers de curs amb la rebuda a l’alumnat.
 • Garantir que el mes de juliol continuarà sent un mes dedicat a la formació. Entre d’altres a les escoles d’estiu, formacions i jornades, intercanvis, programes de mobilitat europea, pràctiques a les empreses de l’alumnat i del professorat d’FP, etc.
 • Establir que les mesures seran universals i obligatòries per tot el sistema educatiu per tal de garantir l’equitat.