Guia per a millorar la salut mental de la comunitat educativa

La Federació d’Educació de CCOO proposa una sèrie de mesures, plans i accions preventives per a tenir cura de la salut mental de totes les persones i professionals que componen la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat i les pròpies administracions, les quals han d’actuar també com a garants i promotores dels plans i actuacions que siguin necessàries per a aconseguir-ho.

En el Dia Mundial de la Salut Mental, des de FECCOO presentem aquesta infografia que resumeix clarament les nostres propostes i reivindicacions per assolir el benestar i el desenvolupament d’unes vides plenes i satisfactòries.