Resum de la mesa sectorial del Ministeri d’Edució del 26 de maig sobre el Reial Decret d’integració al cos de Secundària del professorat tècnic de formació professional (PTFP)

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha exposat l’esborrany per fer efectiu el pas del professorat de PTFP al cos de secundària.

Es concreta que el pas per al professorat funcionari al grup A1, tant els i les docents de les 19 especialitats amb requisit de titulació universitària com les 10 que no en tenen -sempre que el docent sí tingui titulació universitària-, serà solament presentant la sol·licitud i la titulació, i amb efectes retroactius des de l’aplicació de la Lomloe sempre que es sol·liciti en el plaç inicial. Si es presenta fora d’aquest plaç però abans del 19 de gener de 2026 el pas no comportarà retroactivitat. El funcionari en pràctiques podrà demanar el pas, però només se li reconeixerà l’efecte retroactiu des del moment que aprovi les pràctiques.

Pel que fa al professorat interí d’alguna de les 19 especialitats que canvien de cos, podrà sol·licitar el pas però sense retroactivitat. Finalment, el professorat interí d’alguna de les 10 especialitats que canvien de cos no podran acollir-se a aquest procés, ni que tinguin titulació universitària.

CCOO seguim reinvindicant el pas al grup A1 i la seva retroactivitat per tot el professorat PTFP amb titulació universitària i l’equiparació salarial per la resta.

Podeu llegir tot el resum en aquest enllaç.