Nous esborranys sobre els Reials decrets de Formació Professional

El Ministeri d’Educació, FP i Esports remet a la Mesa Sectorial Docent els esborranys dels RD d’FP i convoca una Mesa extraordinària el proper dijous 16 de maig de 2024 per a donar tràmit d’audiència.

Aquests Reials Decrets ja van ser presentats al Consell Escolar Estatal i ara el Ministeri compleix de manera expressa el tràmit de la Mesa Sectorial. Podeu consultar-los aquí:

Grau Bàsic

Cursos d’especialització

Grau mitjà

Grau superior
Podeu enviar-nos qualsevol consideració a: [email protected]