Llistes provisionals d’admeses i excloses del termini extraordinari del procés d’integració del PTFP al cos de secundària

S’ha publicat la Resolució amb les llistes provisionals de persones admeses i excloses del termini extraordinari del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari. A les llistes hi són les persones que van presentar sol·licituds en el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 19 de gener de 2024.

  • A l´annex 1 hi ha la llista provisional de persones proposades per la seva integració al cos de secundària, amb especificació de l´especialitat i data d´integració.
  • A l´annex 2 hi ha la llista provisional de persones excloses per a la seva integració al cos de secundària amb indicació del/s motiu/s d´exclusió.

Amb la publicació d’aquesta Resolució es considera feta la notificació a les persones interessades.

Es poden presentar al·legacions al llistat provisional a l’espai habilitat al web del Departament d’Educació, del 24 de gener fins al 6 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

ATENCIÓ! El període extraordinari de sol•licitud d’integració no ha finalitzat! Fins al 26 de gener de 2026 es pot presentar la sol·licitud des de l’e-Tauler i la web del Departament d’Educació.

CCOO amb el professorat d’FP!  

Organitza’t amb CCOO!   

Lluita amb CCOO!