Llistes definitives d’admeses i excloses del termini extraordinari del procés d’integració del PTFP al cos de secundària

S’ha publicat la Resolució amb les llistes definitives de persones admeses i excloses del termini extraordinari del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari. A les llistes hi són les persones que van presentar sol·licituds en el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 19 de gener de 2024.

A l’annex 1 hi ha la llista provisional de persones proposades per la seva integració al cos de secundària, amb especificació de l’especialitat i data d’integració.

A l’annex 2 hi ha la llista provisional de persones excloses per a la seva integració al cos de secundària amb indicació del/s motiu/s d’exclusió.

Es pot interposar un recurs administratiu a les llistes definitives, del 13 de febrer fins al 12 de març de 2024, ambdós inclosos.

ATENCIÓ! El període extraordinari de sol•licitud d’integració no ha finalitzat! Fins al 26 de gener de 2026 es pot presentar la sol·licitud des de l’e-Tauler i la web del Departament d’Educació.

CCOO amb el professorat d’FP!  

Organitza’t amb CCOO!, Lluita amb CCOO!