FP Dual: es consolida la beca incrementant la precarietat del jovent

La contractació laboral cau en 4 anys del 62% al 19% i la beca passa del 40% al 80%

 


El passat dia 27 el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya va presentar l’Informe consensuat sobre la Formació Professional Dual al Sistema Educatiu que des de CCOO valorem molt positivament.

CCOO veu amb preocupació que en 4 anys les beques hagin passat del 40% al 80% del casos en l’FP dual del Sistema Educatiu, en detriment dels contractes, incrementant la precarietat del jovent.
L’informe, en el qual CCOO hem participat, aboca (segons les dades del Departament d’Ensenyament) esperances per a combatre un atur juvenil que actualment se situa a Catalunya en el 30,4% (16,9% de mitjana a la UE) per a joves de 16 a 24 anys donat que els programes d’FP dual milloren en 20 punts (fins al 70%) la inserció laboral respecte els Cicles Formatius que no incorporen aquest element d’aprenentatge.
Podeu trobar l’informe i la presentació a l’enllaç: http://ctesc.gencat.cat/noticies/67983664.html
 Tot i això les dades mostren que en només 4 anys (del 2012 al 2016) la contractació laboral ha caigut del 62% al 19% en contraposició a la beca, el que condueix a la recomanació de fomentar el contracte de treball. En relació amb l’FP inicial, l’FP dual augmenta la contractació indefinida i a temps complet, la retribució i la relació entre el treball i la formació realitzada. Tanmateix, les dones en surten menys beneficiades perquè representen només una quarta part de l’alumnat en dual com a derivada de la masculinització de determinats sectors que molt sovint són millor remunerats. El biaix de gènere i la lluita contra l’abandonament escolar prematur condueixen a l’informe a emetre recomanacions en relació amb la necessitat de posar en marxa el sistema integrat d’informació, orientació i acompanyament i el de diagnosi de necessitats formatives recollits en l’articulat i desplegament pendent de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals de Catalunya i que per CCOO són estratègics.
El percentatge d’alumnat en FP dual encara és molt baix, només el 4,3%. Per incrementar-lo, l’informe recomana: un model únic, integrat i coordinat entre les conselleries d’Ensenyament i Treball, Afers Socials i Famílies; la incorporació dels agents socials en la governança i el desenvolupament; l’augment de la inversió fins a nivells de referència europea (6% del PIB); l’impuls de la participació de PIMES per què representen el 98% del teixit productiu de Catalunya (mitjançant suport addicional i mecanismes de cooperació); així com implicar la negociació col·lectiva i d’empresa amb clàusules específiques.
Per CCOO, l’FP dual és un repte qualitatiu ja que els aprenentatge realitzats a l’empresa tenen reconeixement curricular en contraposició amb l’alternança simple o les pràctiques que no tenen aquest estatus. Caldrà doncs disposar d’estàndards de qualitat, recursos i garanties com: l’avaluació dels programes i aprenentatges; la dedicació i reconeixement  de la figura del tutor/a del centre formatiu i d’empresa; les figures de coordinació específiques als centres educatius i d’FP; el perfil tècnic i pedagògic del tutor d’empresa; el vincle laboral; el seguiment i participació de la representació legal dels treballadors i treballadores; i l’extensió dels programes a 3 o 4 anys mitjançant mòduls addicionals, títols d’especialització o certificats de professionalitat.
És per tot això que des de CCOO volem posar en valor la Formació Professional en el seu conjunt i l’FP dual en concret per què la formació de les persones, a més de ser un dret, no és un cost sinó una inversió de futur que beneficia a les persones, les empreses i al propi país. Ha d’exercir de palanca de canvi cap a un model productiu de valor afegit generador d’ocupació estable i de qualitat, afavorint el progrés econòmic i social.