Ensenyament segueix menystenint l’ FP i els seus treballadors i treballadores

CCOO demana la reactivació de les meses tècniques de Formació Professional

A la Federació d’Educació de
CCOO sempre hem manifestant que l’activitat que es desenvolupa en el marc de la
Mesa Sectorial de negociació de
personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya no permet tractar, de forma adequada i suficient, tots els canvis
normatius i laborals que afecten específicament al professorat de Formació
Professional.
És per això que com a resposta
de la petició de Mesa específica que CCOO vam realitzar amb entrada per
registre amb data de 16 de desembre de 2015 i en el marc del necessari Acord
d’FP que demanem, el Departament d’Ensenyament va convocar una Mesa Sectorial
el passat dia 10 de febrer amb un segon punt a l’ordre del dia que recollia els
13 punts proposats per la Federació d’Educació de CCOO d’impacte urgent en les
condicions laborals del professorat de Formació Professional.
En el desenvolupament de la
Mesa Sectorial del 10 de febrer de 2016 el Departament d’Ensenyament va
afirmar: “que l’Administració proposarà els bloc o temes a tractar en les
Comissions Tècniques sobre l’FP, independentment que, les organitzacions
sindicals també podran enviar les propostes que considerin”.
Atès que la primera i única
Comissió o Mesa Tècnica d’FP es va dur a terme el passat 10 de juny amb un
conjunt de temes sense organització en blocs ni calendari previst.
Demanem:
·      
Què el
Departament continuï amb la convocatòria de les meses tècniques d’FP amb l’agrupació
per temes a la qual es va comprometre.
·      
Que
l’agrupació o blocs temàtics vagi lligada a l’establiment consensuat d’un
calendari de negociació.
·      
Que
l’administració adjunti propostes i/o documentació en les convocatòries de les
meses tècniques per a fer-les més efectives.
Text entrat per registre dia 12/12/2016 a l’atenció del DG de centres públics