Ensenyament aprofita el desgovern i la manca de direcció d’FP per tancar la Documentació Sanitària a La Ferreria

Ni l’elevada matrícula ni
l’alta inserció laboral són arguments pel Departament per mantenir el
Grau Superior a Montcada

En la reunió d’ahir dimarts 8
de maig als Serveis Territorials del Vallès Occidental demanada per
l’alcaldessa de Montcada i Reixac han estat presents la direcció de la
Ferreria, la representació de l’alumnat, de l’AMPA, CCOO i d’altres sinidicats.

Declaracions a Canal Terrassa
de l’alcaldessa i la regidora d’educació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
El director de centres públics
i la directora del Servei Territorial han argumentat que la manca de Govern no
permet desplegar la Llei d’FP i augmentar l’oferta i els recursos existents i
que el trasllat del CFGS Documentació Sanitària a Terrassa respon a un
equilibri territorial al Vallès per poder contrarestar l’excés d’oferta privada
en l’àmbit sanitari de la ciutat i crear 3 pols de referència de l’àmbit
sanitari a Sabadell, Terrassa i Montcada.
Recordem però que el
desplegament de la Llei d’FP està aturat des de fa 3 anys per manca de voluntat
i entesa política per afrontar temes com l’adscripció de l’Agència en un
Departament. El desplegament d’aquesta Llei no permetria decisions arbitràries
com aquesta sense el consens i el debat amb la part social.
Sense Govern ni Direcció
General d’FP no és el moment de prendre decisions d’aquest tipus sense
arguments tècnics de pes i amb la comunitat educativa i l’administració local
en contra. Els més de 10 anys d’experiència en el cicle han especialitzat al professorat
de la Ferreria i fan d’aquest un centre de referència en l’especialitat, avalat
per les enquestes de satisfacció de l’alumnat, l’alta demanda de matrícula,
l’elevada inserció laboral. Traslladar un cicle que funciona d’aquesta manera
és escapçar l’èxit i l’experiència docent acumulada a La Ferreria durant una
dècada amb l’esforç i la inversió de moltes persones.
L’equilibri territorial no es
pot limitar a l’àmbit comarcal com han argumentat els Serveis Territorials i
hauria de contemplar l’Àrea Metropilitana de Barcelona de la qual en forma part el municipi i tractar de
revertir el % d’oferta pública de l’especialitat que es limita a un 30% en la
comarca i l’AMB. Si existeix un % tan elevat d’oferta privada amb una elevada
inserció 70% segons dades del Departament cal un augment d’oferta pública i no
pas un trasllat de la que funciona amb qualitat.
El Pla ENAPISC aprovat pel
Govern preveu una inversió de 400M€ en l’atenció primària i la creació de llocs
de treball en l’àmbit sanitari administratiu i caldrà augmentar l’oferta
formativa per donar-li cobertura.
Han argumentat que l’aturada
actual servirà per tornar a créixer posteriorment però s’està utilitzant
aquesta aturada per fer i desfer sense els mateixos criteris en diferents
serveis territorials: la comarca de Solsona es quedarà sense cap CFGS d’oferta
pública del Departament. Amb el tancament definitiu de l’INS Francesc Ribalta
la comarca i les comarques veïnes es queden sense cap oferta. CCOO i la
comunitat educativa hem manifestat el nostre desacord amb aquest altre tancament.