Convocatòria d’avaluació i acreditació de competències.

1.810 places distribuïdes en 4 àmbits professionals amb un termini de preinscripció obert del 23 d’octubre al 15 de desembre. 

Convocatòria d’Avaluació i Acreditació de Competències Professionals.
Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial; per tant, són persones que tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir-la.

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze instituts del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial, sempre i quan disposin dels requisits d’experiència professional en algun dels quatre sectors que es convoquen: esports, dependència, instal·lacions i administració i gestió.

Aquesta actuació dona resposta a objectius del l Pla d’Acreditació i Qualificació Professionals 2016 -2018.

Les persones interessades a participar han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit. 

La preinscripció està oberta del 23 d’octubre al 15 de desembre de 2017.

Informat personalment o truca per a disposar més informació a l’Escola d’Adults Manuel Sacristán o a la Fundació Paco Puerto que són punts d’informació i orientació oficials.

Clica els enllaços següents per a més informació: