CCOO urgeix al Ministeri d’Educació i FP a posar en marxa totes les qüestions relacionades amb el professorat PTFP

CCOO urgeix al Ministeri d’Educació i FP a posar en marxa totes les qüestions relacionades amb el professorat PTFP i que estableixi un procediment perquè les comunitats autònomes convoquin el procés per passar del cos A2 a l’A1.

Encara que el projecte de Llei de Formació Professional es trobi en tràmit parlamentari, és necessari que s’iniciï el procés d’aplicació dels aspectes de la LOMLOE que afecten aquest professorat, com el pas al grup A1.

Segons es contempla és el Govern el que ha d’establir un procediment perquè les comunitats autònomes convoquin el procés per al pas del grup A2 a l’A1. CCOO considera així mateix que en la Conferència Sectorial s’ha d’arribar a acords perquè en tots els territoris s’estableixin complements específics per a equiparar el salari dels quals passin al grup A1 i els que romanguin en l’A2.

A més, s’ha d’assegurar amb totes les CC.AA. l’adequada aplicació de les mesures ja acordades en la taula sectorial docent perquè ningú quedi fora, i també pel que fa a personal interí.

CCOO ha manifestat ja reiteradament que la nova Llei de Formació Professional, per a ser efectiva, ha d’anar acompanyada d’importants increments de professorat i d’oferta de places públiques i que la millora de les condicions laborals del personal docent és imprescindible.