CCOO reivindica l’FP com a eina indispensable per a la transformació socioeconòmica en l’àmbit rural

Segons el sindicat, ha de proveir al 16% de la població del dret a l’educació, la formació al llarg de la vida i els serveis permanents del sistema de Formació Professional.

Per a CCOO, els reptes socioeconòmics que haurà d’afrontar el nostre país en els pròxims anys, com la transformació digital, la transició ecològica, la qualificació de la població i el desenvolupament territorial just i sostenible, estan estretament lligats amb l’FP: dret a l’educació, formació permanent, la millora de la qualificació, de la inserció professional i de la capacitat emprenedora, entre altres.

La Formació Professional és una de les polítiques clau per a frenar la despoblació i reduir la bretxa de gènere i generacional que té el medi rural. Per això, CCOO afirma que és necessari establir l’oferta i els serveis que donin cobertura als territoris rurals i permetin la qualificació professional i l’activació de l’economia local. I, evidentment, resulta imprescindible comptar amb un pressupost, per part de les administracions, per a cobrir les necessitats formatives dels qui habiten el medi rural. L’assignació dels recursos ha de prioritzar la vulnerabilitat del territori i les persones.

Així, per a CCOO, l’FP és una eina indispensable per a aconseguir les metes i els objectius de transformació socioeconòmica de l’àmbit rural: ha de proveir al 16% de la població del dret a l’educació i la formació al llarg de la vida i dels serveis permanents del sistema d’FP, com l’orientació i l’acreditació de competències professionals.

És indispensable la coordinació territorial, juntament amb els governs central i autonòmics, per a articular una sèrie de mesures que facilitin la formació en els territoris despoblats, com ara la semipresencialitat, la compactació de mòduls, l’alternança en l’empresa o altres organismes, etc.

Per a més informació, consulta l’informe La Formación Profesional en el Medio Rural.