CCOO ratifica les seves demandes no recollides en la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors acabada d’aprovar en el Congrés dels Diputats

Per al sindicat, aquesta Llei –a l’espera de la seva aprovació definitiva al Senat–, si bé suposa un avanç, es queda curta.

CCOO torna a ratificar les seves demandes respecte de la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors que, després de ser aprovada en el Congrés dels Diputats, continua el seu tràmit parlamentari cap al Senat. La posició del sindicat s’explica perquè no s’han incorporat assumptes de vital rellevància en el document i que faran que la nova normativa no tingui l’abast esperat.

A més de les incerteses ja assenyalades en una nota de premsa remesa als mitjans al gener, CCOO lamenta que no s’hagin recollit, en la versió aprovada en el Congrés, temes tan importants, presentats prèviament als grups parlamentaris via esmenes, com ara:

  • L’autonomia dels centres d’Ensenyaments Artístics Superiors per a signar convenis de la mateixa manera que les universitats.
  • Els estudis de Doctorat.
  • El règim de dedicació del professorat.
  • Reducció estructural de l’horari lectiu del professorat, amb increment de plantilles, per a l’activitat investigadora i l’exercici artístic de la creació, la interpretació, l’execució o la conservació i la restauració (art. 49).
  • Major facilitat per a la integració en els nous cossos del professorat actual.
  • La possibilitat de demanar la jornada reduïda amb caràcter voluntari.
  • Que el professorat emèrit, especialista i visitant mai podrà substituir dotació de plantilla docent.
  • L’homologació de les i els mestres de Taller al professorat del cos d’ensenyaments artístics professionals, entre altres.

Tanmateix, CCOO creu fermament que el Govern ha d’apostar perquè l’educació artística superior sigui pública, gratuïta i equitativa. I, per descomptat, de qualitat, una cosa fonamental per a no degradar la formació que s’ofereix en aquest àmbit. Per això, el sindicat exigeix màxima rigorositat en aquest punt, per a no anar en detriment del prestigi de les nostres institucions, del professorat i de l’alumnat.

CCOO continuarà treballant en el marc dels corresponents desenvolupaments legislatius de la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors, perquè aquestes importants reivindicacions siguin una realitat.