CCOO denuncia que Ensenyament decideix tancar el Grau Superior d’FP de Documentació Sanitària a l’INS La Ferreria

CCOO denuncia que el Departament d’Ensenyament decideix tancar el Grau Superior d’FP de Documentació Sanitària a l’INS La Ferreria de Montcada amb opacitat i castigant l’èxit acadèmic.

Ahir dimarts, el Departament d’Ensenyament va confirmar a la comunitat educativa i a l’Ajuntament de Montcada i Reixac el tancament del cicle formatiu a l’INS La Ferreria sense tenir en compte els seus indicadors d’èxit i els arguments defensats per CCOO, govern municipal, professorat, AFA i alumnat. Ensenyament va atribuir el trasllat a l’equilibri territorial (exclusivament comarcal) i l’estancament del creixement de l’oferta i desplegament de la Llei d’FP a la manca de Govern.
El desplegament de la Llei d’FP està aturat des de fa 3 anys per manca de voluntat i entesa política. La pròpia Llei d’FP no permetria decisions arbitràries sense el consens i el debat amb la part social, com en aquest cas.
La dècada d’experiència de La Ferreria fan d’aquest un centre de referència en l’especialitat, avalat per les enquestes de satisfacció de l’alumnat, l’alta demanda de matrícula, o l’elevada inserció laboral, del 71,8% segons dades del Departament.
L’equilibri territorial no es pot limitar a l’àmbit comarcal i ha de contemplar, per exemple, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de la qual forma part el municipi i la manca d’oferta pública del Grau Superior, augmentant el percentatge d’aquesta, que es limita a un 30% a la comarca i l’AMB. Amb una oferta formativa tan minvada es limita l’accés a la formació i a les oportunitats de treball a les famílies amb menys recursos econòmics i a la classe treballadora.
També recordem que fa un any que està aturada l’actualització de l’Acord d’FP de l’any 1999, signat per CCOO, UGT i USTEC, a la qual es va comprometre el Departament i que afavorirà l’organització actualitzada dels recursos dels centres i condicions laborals a les necessitats del segle XXI.
La Federació d’Educació CCOO exigeix:
  • La rectificació del Departament i l’aturada del tancament de cicles formatius.
  • La planificació educativa i formativa amb transparència i consens de la comunitat educativa i dels agents socials.
  • La convocatòria immediata d’una mesa sectorial per a tractar els tancaments i qualsevol canvi previst.
  • Revertir les retallades i aturar el desplegament normatiu de la LOMCE i la LEC.
  • Dimensionar i distribuir l’oferta d’FP a les necessitats reals de les persones i del mercat de treball, amb planificació, orientació professional, atenció individualitzada i combatent el biaix de gènere.