CCOO denuncia la privatització de cicles formatius i la precarietat del professorat

CCOO denuncia que el Departament d’Ensenyament continua la privatització dels cicles formatius i desregula i precaritza figures docents de molt valor, com el professorat especialista.

Com
ja hem anat fent públic mitjançant comunicats i rodes de premsa des de
CCOO, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha incrementat
sense aturador la partida destinada a empreses concertades, concretament
per al 2015 en un total de 152.291.320 €, respecte als 47.000.000 € de
l’any anterior. Paral·lelament, el pressupost d’Ensenyament s’ha reduït
un 16’45% des de 2010.

Per al curs 2015-2016 s’afegeix, a aquesta tendència de “premiar” empreses concertades, el fet que el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Mediació Comunicativa, que substitueix al d’Interpretació de Llengua de Signes, s’hagi atorgat a un centre privat. Amb aquesta decisió, l’Institut Consell de Cent de Barcelona perdrà la continuïtat d’aquest títol i a més deixarà el professorat especialista que impartia mòduls de l’anterior currículum sense feina.

Des de CCOO volem denunciar aquesta mala política educativa per diverses raons:

1.Respecte a la privatització:

– Amb la mancança de qualificacions de Formació Professional (FP) actuals (OCDE 33% – Catalunya 9%) és inadmissible que es perdin especialitats als centres públics.
– L’oferta pública i concertada competeix en titulacions que no són les que tenen major demanda, ni major inserció laboral, i als centres concertats queden vacants.
– A tall d’exemple, al Consorci d’Educació de Barcelona per al present curs va haver una mancança de places als centres públics de 1.785 a Grau Mitjà i 3.686 a Grau Superior, mentre que als centres concertats va haver superàvit de places.

2.Respecte a la precarització del professorat especialista:

– Aquests docents en contracte administratiu constitueixen una peça clau per als aprenentatges que no estan coberts pels perfils estàndard.
– La seva tasca docent s’ha consolidat en la precarietat ja que tenen contracte administratiu des de l’inici a final de curs, tot i que aquest no es formalitza en molts casos fins ben avançat el curs.
– Han de justificar un vincle laboral extern a la tasca docent però en molts casos realitzen una jornada complerta com a professors assumint tutories i d’altres responsabilitats.
– Se’ls bloqueja a la borsa de professorat general i no es reconeix la seva experiència.
– La seva tasca docent ja no és “per a determinats mòduls o matèries” com diu el Departament d’Ensenyament.

Des de CCOO demanem que s’aturi la privatització i la política educativa sense sentit i consens en aquest sector, així com un pacte d’estabilitat i un ple reconeixement, en tots els àmbits, per al professorat especialista que està exercint de docent encobert en jornades que ja no són per a “determinats mòduls o matèries”.