CCOO al costat dels centres afectats pel Pla Director, exigim transparència al CEB

CCOO expressem de nou el malestar generat en la comunitat educativa i equips docents dels centres d’FP de la ciutat de Barcelona que es veuen afectats per la reorganització de la seva oferta formativa i que han d’obrir les portes com a centres integrats de nova creació el curs 24-25, segons calendari. Els centres són: Hospital Vall d’Hebron FP Sanitària (fins ara Institut Vall d’Hebron), Institut de Formació Empresarial de Barcelona (fins ara Institut Joan Brossa), Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (fins ara Institut La Guineueta) i l’Institut del Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona (fins ara Institut Pont de Dragó).

Aquesta nova organització forma part del pla director dels ensenyaments professionalitzadors que dona continuïtat a la línia dels darrers anys del Consorci, de creació de centres específics per famílies professionals en instituts públics de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Els canvis no són menors, i els centres afectats tampoc ho són. Per exemple, un dels instituts més grans de Catalunya (Institut Vall d’Hebron) experimentarà una reordenació completa de la seva oferta formativa el curs vinent, quedant com a centre d’FP especialitzat en l’àmbit sanitari. Alhora es preveuen canvis dràstics en l’oferta formativa de molts altres centres com La Guineueta, Flos i Calçat i l’Institut Picasso.

Tot i l’avançat del curs, la concreció de l’oferta formativa de cada centre encara no ha sigut comunicada completament i el calendari d’implementació és molt ajustat, queden tot just sis mesos per començar el nou curs. Les darreres informacions oferides pel CEB als claustres d’aquests centres, encara que segur benintencionades, han sigut molt insuficients i, fins i tot, contradictòries si les compararem amb els documents estratègics de l’Agència FPCat (Informe General de Prospectiva 2023-2026) o del propi CEB, ja que es contempla tancar alguns cicles formatius amb molta matrícula i demanda laboral de les famílies professionals d’Administració i gestió i d’Informàtica i comunicacions.

A part de la notícia del tancament de cicles formatius d’alta demanda també hi ha molta incertesa respecte a la implantació dels nous currículums d’FP, quins canvis hi haurà o la possible reducció d’hores dels mòduls professionals a impartir. Tot el professorat afectat (sobretot interí) està molt preocupat i té molts dubtes respecte a la seva continuïtat laboral i es queixa de no haver sigut ni consultat ni informat. En aquest sentit, tant el professorat com CCOO Educació trobem a faltar informació clara amb una proposta d’execució més detallada i una major concreció respecte de l’organització de les plantilles o la continuïtat formativa de l’alumnat afectat. Evidentment, tots els canvis que afectin al professorat han de ser comunicats i negociats amb la representació legal de les persones treballadores.

Per tot això, des de CCOO volem manifestar el següent:

  • Que la informació que es comparteix sobre la planificació ha de ser completa i transparent i s’ha de donar amb l’antelació adequada.
  • Cal fer una veritable consulta a les parts implicades, sobretot respecte a la continuïtat formativa de l’alumnat.
  • És imprescindible la negociació amb la part social quan hi hagi afectació de les condicions laborals del professorat.
  • És necessari que el CEB tingui i faci pública l’estimació prèvia de l’impacte que aquesta reorganització de l’oferta formativa tindrà sobre les persones, els barris i el seu entorn econòmic, per poder valorar-ne l’adequació.
  • No es pot entendre un pla d’aquestes dimensions sense conèixer-ne quines mesures d’acompanyament s’han previst per facilitar la mobilitat de l’alumnat com poden ser les beques de mobilitat. I pel que fa a l’accés a l’FP per part de totes les persones, incloses les més desfavorides econòmicament, si són previstes beques-salari.
  • Si seria pertinent repensar aquest model de planificació basat en clústers i el mateix calendari d’implementació, i si un altre model de proximitat d’FP als barris és possible, sobretot en l’oferta de cicles formatius de grau mitjà.

EXIGIM TRANSPARÈNCIA I QUE SE’NS TINGUI EN COMPTE A TOTS ELS I LES PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ!