Aclariments sobre el professorat en la futura Llei de Formació Professional

Et resolem tots els dubtes sobre el pas al cos de Secundària A1 del Professorat Tècnic d’FP i els processos selectius i interinitats.

Tots trobar aquí el full en .pdf

Pas al cos de Secundària A1 del Professorat Tècnic d’FP (PTFP):

Les persones amb titulació universitària de totes les especialitats, a excepció de les 10 que quedaran en el cos de professorat especialista en sectors singulars de la FP, passaran a ser del cos de Secundària i, per tant, al grup A1. El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha d’establir el procediment.

Les 10 especialitats que quedaran emmarcades en el nou cos de professorat especialista són:

Cuina i pastisseria.
Estètica.
Fabricació i instal·lació de fusteria i moble.
Manteniment de vehicles.
Mecanitzat i manteniment de màquines.
Patronatge i confecció.
Perruqueria.
Producció d’arts gràfiques.
Serveis de restauració.
Soldadura.
El professorat de les especialitats que passin a Secundària que no tingui titulació universitària quedés en el cos a extingir de PTFP.

En qualsevol dels casos, les atribucions docents no sofreixen modificacions i es mantenen condicions laborals i de promoció interna.

La novetat en aquesta nova llei d’FP és que el termini per a poder tenir i presentar titulació universitària s’amplia a 5 anys i ja no és només en el moment de l’entrada en vigor de la LOMLOE, quedant redactada de la següent manera aquesta disposició addicional original:

… aquesta integració que produirà efectes als qui reuneixin els requisits i ho sol·licitin dins del termini inicial que s’estableixi, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (LOMLOE). Per als qui ho sol·licitin amb posterioritat a aquest termini inicial, els efectes seran a partir de la data de la seva sol·licitud, sempre que es trobin en condicions de ser integrats en aquesta data. Aquest dret sol podrà ser exercit fins al cinquè any posterior a la vigència d’aquesta Llei.

Aquest pas a l’A1 tindrà efectes retroactius des de l’entrada en vigor de la LOMLOE, tal com estableix la llei.

CCOO ha reivindicat durant tot aquest temps i continua fent-lo amb actuacions específiques:

– Que el pas sigui immediat i àgil, simplement presentant la titulació; ha de ser també en terminis similars en totes les CC. AA.

– Que el termini per a tenir i presentar la titulació no tingui cap limitació temporal.

– Que el professorat de les 10 especialitats del cos específic singular també passi a l’A1 si té titulació universitària.

– Que per al professorat que no compleixi els requisits per al pas a l’A1 s’estableixi un complement d’equiparació salarial.

Processos selectius i interinitats:

Els requisits per a presentar-se a oposicions no canviaran:

– Les 10 especialitats del cos singular són les mateixes 10 especialitats que ara en el cos de PTFP estan incloses en l’Annex VI del RD 276/2007 d’ingrés i accés docent i que poden presentar-se amb titulacions de tècnic superior o tècnic especialista. Això seguirà així.

– A la resta d’especialitats de PTFP ja se’ls demanava diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. Això tampoc canviarà perquè passaran a ser especialitats de Secundària incloses entre les quals permeten presentar-se a processos selectius amb aquest mateix tipus de titulacions i engrossiran les que ja hi ha contemplades de Secundària en aquesta mateixa normativa d’ingrés i accés als cossos docents en l’Annex VI.

– Res en la nova llei implica que hagin de modificar-se les regulacions de llistes d’aspirants a interinitat, de competència autonòmica, ni els requisits que en les mateixes eximeixen de titulacions per a poder ser contractat com a interí/a.

CCOO ha treballat intensament en tot el procés per a generar solucions concretes i solvents i no deixar a ningú enrere. Totes aquestes qüestions són conegudes per totes les organitzacions sindicals de la taula sectorial . CCOO lamenta profundament que alguns estiguin tergiversant i alarmant al professorat amb objectius partidistes.