FP, preinscripció i matrícula: 20.083 persones sense plaça i amb vacants. CCOO reclamem prospecció, orientació i inversió!

CCOO valorem les dades que va facilitar ahir dimecres Educació sobre la situació de la preinscripció i matrícula a la Formació Professional per al curs 2022/2023 finalitzada la primera fase. Aquestes dades són fruit del sobreesforç dels centres educatius, sempre escasos en recursos, en concret del personal d’administració i serveis que ha hagut de donar compliment a  una  instrucció sobrevinguda a mitjans de juliol, realitzant aquesta tasca afegida de la recollida de dades de tots els cicles formatius.

Comptar amb unes dades globals és un inici que ha de continuar amb  una anàlisi més detallada del tipus d’oferta i de demanda, amb  la detecció de les necessitats de formació mitjançant la prospecció duta a terme pel Sistema FPCAT, així com també és necessari repensar els criteris i el procés de preinscripció excessivament complex i poc adequat a les peculiaritats de la Formació Professional, fet que en dificulta el seguiment per part de les famílies i persones que es volen matricular a FP.

En els cicles formatius de grau mitjà un dels aspectes que més problemes ha causat ha estat el doble procés de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà, que ha prioritzat l’alumnat provinent de 4t de l’ESO i ha deixat al marge a l’alumnat de segones/noves oportunitats i de centres de formació d’adults pel sol fet de ser majors de 18 anys, també a l’alumnat que va finalitzar 4t ESO el curs passat i no va obtenir plaça o l’alumnat que volia canviar de cicle o de batxillerat a un cicle.

És una bona notícia que el 96,2 % de l’alumnat de 4t d’ESO hagi obtingut plaça en alguna de les opcions que havia sol·licitat, el que resta pendent de conèixer és en quins cicles formatius l’alumnat de continuïtat i la resta d’alumnat no ha pogut obtenir plaça i en aquests cicles amb més demanda, si l’ha obtingut, a quin “preu”. No coneixem “dades del preu”, de a quants grups el Departament ha autoritzat  la sobreràtio de 33 alumnes/grup, en canvi sí que s’ha facilitat l’increment final de grups, que ha estat en la quantitat ínfima de 29,5 grups. CCOO vam manifestar el curs passat i reiterem enguany el nostre absolut rebuig a una mesura que va en contra de l’atenció personalitzada de l’alumnat i que cronifica l’AEP ( de mitjana un 40 % en els cicles formatius de grau mitjà) i n’exigim la seva retirada.

Trobem a faltar propostes de com en una segona fase el Departament pretén encaixar a 11.722 persones sense plaça amb les 13.626 places vacants i tenim el temor que una bona part pugui quedar fora del sistema. Hem de tenir en compte que aquests estudis professionalitzadors corresponen a 26 famílies professionals diferents, per tant  no es tracta d’un encaix total de nombres, sinó de que aquestes persones puguin optar per un cicle formatiu dels sol·licitats o amb certa afinitat.

Pel que fa als cicles formatius de grau superior la dada que un 66,9% de les persones sol·licitants han obtingut plaça en alguna de les opcions que havien sol·licitat ens ofereix una primera fotografia molt necessària de l’accessibilitat  als cicles formatius de grau superior. Com hem expressat en el cas dels cicles formatius de grau mitjà caldria fer una lectura de les causes de que hi hagi 8.361 persones sense plaça, en quins cicles formatius s’ha produït majoritàriament, quantes d’aquestes persones veuen estroncat l’itinerari formatiu d’un cicle formatiu de grau mitjà a un de grau superior i com hi ha afectat  la normativa de matriculació que estableix la reserva del 60% de les places per als estudiants que provenen de la via del batxillerat.

El Departament davant dels importants desajustos entre l’oferta i demanda i davant la infraoferta de diferents tipologies de cicles formatius, hauria de plantejar-se per a la creació de noves places la utilització extraordinària d’espais i/o centres públics amb franges lliures d’ocupació que puguin acollir nous grups i l‘increment de l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya, per  l’alumnat amb autonomia formativa que s’ajusti al perfil d’alumnat no presencial. S’ha d’impulsar a l’IOC com a centre referent de la formació professional en línia augmentant-ne l’oferta d’estudis de formació professional, pressupost i autonomia de gestió, i reforçar-lo mitjançant la col·laboració i cooperació dels centres integrats de Formació Professional que pròximament s’han de desplegar.

CCOO reclamem recursos propis del Departament d’Educació, un pressupost adequat que permeti  l’ampliació de l’oferta pública per donar compliment a la LEC que preveu la provisió universal als cicles formatius de grau mitjà, a  l’article 109 de la LOMLOE que estableix l’obligació de l’administració de garantir el dret de totes les persones a l’educació, mitjançant una oferta suficient de places públiques i la suficient inversió en la FP pública i a la implementació del Decret 150/2017 de 17 d’octubre per a l’educació inclusiva també a la FP. Cal tenir en compte que aquest curs solament amb els  15 M€ dels fons finalistes europeus “next generation” ja poden crear-se 7.757 places públiques noves.

Al final de la nota de premsa del Departament es fa referència a que les persones que no puguin accedir a un cicle formatiu poden optar per altres modalitats de formació professional. Des de CCOO apostem per una formació professional integrada (de l’àmbit educatiu, ocupacional i contínua) on s’acompanyi i assessori a les persones a dissenyar el seu itinerari formatiu segons les seves necessitats, situació personal i professional, en cap cas donem suport a derivar persones de la formació professional educativa a una altra pel sol fet de que no hi hagi oferta suficient.