Fa nou anys de la mort de l’Abel. No l’oblidem, ni a ell ni a cap de les víctimes

El 20 d’abril tornarem a recordar amb tristesa la mort del professor Abel Martínez Oliva i l’agressió que van patir altres docents per part d’un alumne a l’institut on treballaven. Continuem exigint al Departament d’Educació que posi totes les mesures de prevenció adients per assegurar que mai més es repetirà un fet tan tràgic.

Des de la Federació d’Educació de CCOO considerem que calen més accions per prevenir i actuar davant de tota mena de violència als centres educatius, ja sigui la violència física que sortosament no és habitual, com la violència verbal i l’assetjament. És imprescindible que s’inverteixin tots els recursos necessaris en la prevenció, la promoció de la cultura de la convivència, de la resolució de conflictes i la millora de les condicions laborals i educatives per garantir que els centres educatius siguin espais lliures de violència i es creïn unes condicions segures i idònies per l’aprenentatge.

Tot i que CCOO considerem que la implantació de la figura de la coordinació de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat (COCOBE) és un avenç, especialment per prevenir la violència entre l’alumnat, cal que aquesta coordinació estigui separada de la de coeducació, perquè es pugui dedicar el temps necessari que requereixen dues funcions tan cabdals en els centres educatius. A més, la persona que agafi aquesta responsabilitat hauria de disposar de gran part de la seva jornada per a fer aquesta tasca i de la formació necessària.

També és imprescindible un protocol específic d’actuació en cas d’agressió de l’alumnat cap al personal dels centres educatius per evitar situacions d’indefensió i també millorar les actuacions de prevenció. Fa molts anys que CCOO ho estem demanant al Departament, ja que cada vegada es donen més sovint aquesta classe d’agressions.

Cal que el Departament d’educació faci accions preventives i de sensibilització per disminuir significativament el nombre agressions de qualsevol mena dins la comunitat educativa. Reclamem la posada en marxa de mesures urgents, amb la coordinació entre diferents administracions, amb un “enfocament integral” de la resolució de conflictes de violència en l’entorn escolar i la creació d’una oficina d’atenció al personal educatiu a la qual aquest pugui dirigir-se, en primera instància, per a rebre suport, i pugui orientar també les direccions.

Per preveure la violència als centres educatius també és imprescindible que les administracions educatives hi inverteixen més recursos per assolir una baixada de ràtios i un augment del nombre de professionals docents, de suport educatiu i d’atenció psicopedagògica i social, que permeti una millor atenció a l’alumnat i una disminució de la sobrecàrrega de feina del personal. Cal que el Departament faci un acompanyament real i formació a les direccions perquè puguin donar un suport adequat al personal dels centres i que quan hi hagi denúncies de situacions conflictives s’atenguin amb celeritat i determinació.

Tant el Departament com la resta d’administracions públiques han de donar solucions per garantir un clima de benestar als centres educatius, assegurar la seguretat tant física com psicològica dels treballadors i treballadores i de l’alumnat, recuperar el prestigi de les professions relacionades amb l’educació i promoure les accions socials necessàries per garantir les condicions d’educabilitat de tot l’alumnat.