EXAMEN DE CATALÀ DE L’ESTABILITZACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DE L’AJUNT. BARCELONA

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (obligatòria i eliminatòria)

Des de CCOO us volem informar de la públicació d’avui de la prova de català del concurs d’estabilització per mèrits de l’Ajuntament de Barcelona.

Igualment s’informa a les persones aspirants convocades, que podran efectuar la seva acreditació documental presentant-la fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova o el mateix dia de la prova de català (abans que aquesta comenci) aportant la corresponent fotocòpia, segons consta al punt 4.5 de les bases de la convocatòria.

Per a la realització d’aquesta prova s’haurà de portar bolígraf blau o negre.

Anunici de la prova de català de l’Estabilització del concurs de mèrits de l’Ajuntament de Barcelona i persones a realitzar-la.

PUBLICACIÓ PROVA DE CATALÀ

Dia: Divendres 29 de setembre de 2023
Hora 10:00 hores: Obertura de les aules
10:15 hores: Tancament de les aules i inici proves

LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA
Gerència de Persones, Organització i
Administració Electrònica
Carrer de l’Escar, 1, 1a planta

INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves.


Per qualsevol consulta estem a la vostre disposició al 659093430 o al [email protected]

Logo Sector Educacio Seccio Sindical Ajuntament Bcn Ccoo