Reunió de mediació del 6 de març

S’ha celebrat una nova reunió al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per continuar amb el procediment de mediació iniciat el 15 de febrer passat. Seguint les indicacions del mediador, totes les organitzacions havíem enviat prèviament les nostres postures amb vista a la negociació dels salaris del conveni, així com sobre altres temes en què s’havien evidenciat discrepàncies a la negociació.

Durant la reunió que hem mantingut, la part sindical i patronal per separat hem treballat sobre aquestes qüestions per intentar harmonitzar les propostes enviades. Per facilitar l’entesa, s’ha decidit tractar de pactar, com a tema més urgent, les quantitats que les empreses hauran d’abonar en concepte d’endarreriments corresponents al 2023 i la modalitat d’abonament, qüestió que s’intentarà tancar a la propera reunió. Per més tard es van deixar les propostes sobre els increments salarials posteriors, tant a les escoles de gestió directa com indirecta.

Paral·lelament, les organitzacions patronals han treballat sobre l’abonament dels endarreriments i, a més, sobre una proposta per a la possible modificació de l’article que regula la inaplicació de les condicions salarials del conveni en aquells casos en què les empreses no poguessin fer front als futurs increments que es puguin pactar.

La reunió ha finalitzat sense cap tipus de concreció ni d’acord en els temes tractats, i les organitzacions patronals es comprometen a fer arribar una proposta de redactat de la clàusula d’inaplicació abans de la propera reunió que se celebrarà l’11 d’abril.

Atesa la dinàmica de negociació proposada, no s’han abordat altres temes, tot esperant anar assolint els primers acords en les matèries tractades en aquesta reunió.