Reunió amb les patronals del 0-3

En la reunió celebrada aquest 15 de gener, les patronals han reiterat les seves propostes en materia retributiva i d’Incapacitat Temporal (IT). Respecte a aquesta última, cal recordar que en el seu moment CCOO la vam valorar com molt negativa, ja que suposa retallar l’única millora que incorpora el Conveni Col·lectiu, sense cap justificació. El nou redactat suposaria:

  • Complementar el 80%, durant els dies 1 al 30 del període de baixa, de la retribució mensual de conveni (salari basi, CPP i antiguitat, en el seu cas).
  • Aquest complement passarà al 100% entre els dies 31 a 110 de baixa.
  • No s’abonarà en les pagues extraordinàries.
  • Aquest complement s’aplicarà sempre que existeixi dret a la percepció de la prestació de la Seguretat Social i es mantingui la relació laboral amb l’empresa.

Respecte a les propostes de CCOO sobre la jornada de treball, les organitzacions patronals no han manifestat res concret, més enllà de les intencions d’abordar el tema. És per això que ens hem negat a considerar qualsevol proposta fins que no es comenci a parlar de la jornada de treball. Des de l’inici de la negociació hem repetit que els increments salarials no són moneda de canvi del complement retributiu en cas d’estar en situació de IT. Les patronals insisteixen, una vegada i una altra, com si això ens anés a fer canviar de parer. Van molt despistades.

En matèria salarial les diferències entre el plantejat per CCOO i les patronals continuen sent molt considerables. El sector necessita dignificar les condicions laborals i retributives de les treballadores, posant en valor el treball que realitzen. Mentre això no ocorri, el sindicat continuarà plantejant tot tipus de mesures i iniciatives per a revertir l’actual situació de precarietat.