Mediació per desencallar el conveni del 0-3

Reunió de l’1 febrer

En l’última Taula Negociadora celebrada a mitjan gener, totes les organitzacions sindicals i patronals pactem, davant la impossibilitat d’arribar a acords, buscar un format diferent de reunió amb l’objectiu de facilitar un acostament en els plantejaments exposats fins al moment per totes dues bancades. Per aquest motiu, es va crear una Comissió de Treball en la qual es poguessin abordar, de manera argumentada i contrastada, aspectes relacionats amb la jornada de treball i la incapacitat temporal.

Però les diferències en aquesta Comissió han tornat a sorgir quan hem plantejat les nostres reivindicacions sobre la jornada. Per això, en la reunió de l’1 de febrer es va acordar unànimement acudir al Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge (AVENC) perquè mediés en el conflicte.

En aquests moments estem a l’espera que l’AVENC ens convoqui a la reunió de mediació, en la qual CCOO tornarà a plantejar la necessitat de dignificar les condicions laborals de les treballadores del sector.