Immobilitat de les patronals del 0-3

En la reunió celebrada aquest 18 de desembre s’ha evidenciat, una vegada més, que les discrepàncies entre les propostes de CCOO i les patronals continuen sent molt importants.

La novetat més remarcable és que, per primera vegada, han expressat la seva intenció d’analitzar les nostres exigències en matèria de jornada, que passen, d’una banda, perquè una part del temps de treball d’educadores i mestres no sigui d’atenció directa a l’alumnat; i, per una altra, per reduir la jornada de manera generalitzada.

Respecte al tema retributiu, s’han ratificat en la seva proposta per a la gestió directa, totalment inassumible per a CCOO. Els increments plantejats estan per sota dels acords entre les organitzacions empresarials i CCOO i UGT en el marc del Diàleg Social per al període 2023-2025. A més, proposen per a les educadores un salari de 1.220 € el setembre de 2025, lluny del nostre plantejament. Respecte a la gestió indirecta, han deixat entreveure la possibilitat de modificar a l’alça la seva última proposta salarial i, en aquest sentit, han demanat a les organitzacions sindicals una contraproposta.

Pel que fa a la Incapacitat Temporal, les patronals han realitzat un nou oferiment que rebutgem des del sindicat, ja que penalitza clarament la millora actual en els processos de baixa prescrits per personal facultatiu. La proposta consisteix a complementar el 80% fins al 30è dia de baixa i el 100% entre el dia 31 i el 110.

Des de CCOO continuem defensant, a diferència d’altres organitzacions sindicals, que la negociació no pot tancar-se en fals, que no pot cenyir-se exclusivament al tema salarial i que, necessàriament, el nou Conveni Col·lectiu ha d’incorporar altres millores més enllà de les salarials, especialment en jornada laboral i permisos retribuïts.

La novetat més remarcable és que, per primera vegada, han expressat la seva intenció d’analitzar les nostres exigències en matèria de jornada, que passen, d’una banda, perquè una part del temps de treball d’educadores i mestres no sigui d’atenció directa a l’alumnat; i, per una altra, per reduir la jornada de manera generalitzada.

En quant al tema retributiu, s’han ratificat en la seva proposta per a la gestió directa, totalment inassumible per a CCOO. Els increments plantejats estan per sota dels acords entre les organitzacions empresarials i CCOO i UGT en el marc del Diàleg Social per al període 2023-2025. A més, proposen per a les educadores un salari de 1.220 € al setembre de 2025, lluny del nostre plantejament. Respecte a la gestió indirecta, han deixat entreveure la possibilitat de modificar a l’alça la seva última proposta salarial i, en aquest sentit, han demanat a les organitzacions sindicals una contraproposta.

Pel que fa a la Incapacitat Temporal, les patronals han realitzat un nou oferiment que rebutgem des del sindicat, ja que penalitza clarament la millora actual en els processos de baixa prescrits per personal facultatiu. La proposta consisteix a complementar el 80% fins al 30è dia de baixa i el 100% entre el dia 31 i el 110.

Des de CCOO continuem defensant, a diferència d’altres organitzacions sindicals, que la negociació no pot tancar-se en fals, que no pot cenyir-se exclusivament al tema salarial i que, necessàriament, el nou Conveni Col·lectiu ha d’incorporar altres millores més enllà de les salarials, especialment en jornada laboral i permisos retribuïts.

La pròxima reunió se celebrarà el pròxim 15 de gener.