CCOO valora molt positivament el seguiment dels aturs parcials

XIII CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL

CCOO valora molt positivament el seguiment dels aturs parcials convocats entre el 26 i el 30 de juny, i agraeix a les treballadores l’esforç realitzat

Malgrat els serveis mínims abusius que es van fixar en algunes CC. AA., la valoració que el sindicat fa del seguiment de les jornades de vaga és molt positiva, especialment en aquells centres amb representativitat i/o afiliació de CCOO, estimant la participació entre el 70% i el 80%. La unitat sindical en aquests aturs va ser fonamental per a aconseguir un alt grau de mobilització.

CCOO continuarà exigint la dignificació de les condicions laborals i retributives de les treballadores d’Educació Infantil, fins ara impròpies per a les tasques que desenvolupen, la responsabilitat que assumeixen i la formació que se’ls exigeix.

CCOO proposarà a la resta de les organitzacions sindicals iniciar el pròxim curs escolar amb noves jornades de vagues i mobilitzacions si les patronals, en la pròxima Taula Negociadora del 7 de juliol, continuen amb la seva pretensió d’aprofundir en la precarització de les condicions laborals de les treballadores i continuen mostrant escàs interès a negociar millores en el nou Conveni Col·lectiu. No acceptarem ni a assumir l’estratègia patronal de dilatar la negociació per a retardar l’actualització de les taules salarials

CCOO anima a les treballadores a secundar totes les iniciatives que es proposin, de manera massiva, per a aconseguir una millora substancial dels seus drets, revertir la situació actual d’estancament i visibilitzar el conflicte perquè la societat, en general, i les famílies, en particular, prenguin consciència de la dimensió educativa de la labor que desenvolupen i de la seva precarietat laboral.