0-3: sobre la unitat sindical

Davant els continus atacs de la resta d’organitzacions sindicals sobre la ruptura de la unitat sindical, comuniquem que:

1. CCOO agraeix la participació de les treballadores en les mobilitzacions celebrades en els mesos d’octubre i novembre. El massiu seguiment ha permès visualitzar la situació de precarietat laboral entre les famílies i bona part de la societat.

2. CCOO és coneixedor que moltes treballadores que han participat en les quatre jornades de vaga i en les concentracions que hem convocat, o no tenen cap vincle sindical o pertanyen a altres sindicats. A elles, a les nostres afiliades i delegades, i als qui no han pogut participar per diferents motius, tot el nostre reconeixement per l’esforç realitzat.

3. CCOO treballa des de l’inici de la negociació per la unitat sindical. Bon exemple d’això són les mobilitzacions conjuntes realitzades al juny o les propostes consensuades presentades fins al moment en la Taula Negociadora. No obstant això, a l’octubre, la resta dels sindicats van rebutjar la nostra proposta de convocar aturs conjunts davant l’immobilisme patronal. Convoquem quatre dies de vaga, i ens van dir oportunistes i electoralistes. Però, una vegada van prendre consciència de l’enorme repercussió que les mobilitzacions estaven tenint, no van dubtar a adherir-se a l’última jornada. Qui són els oportunistes? A què esperen per a mobilitzar? Quins són els avanços des de l’inici de les negociacions que justifiquen una aturada de les mobilitzacions? Qui trenca llavors la unitat sindical?

4. CCOO no entén que la resta de sindicats sigui tan bel·ligerant contra l’organització sindical més representativa del sector i tan permissiu amb les organitzacions patronals. Ens agradaria que els dediquessin la mateixa intensitat i temps que ens dediquen a nosaltres.

5. CCOO no qüestiona les estratègies d’altres organitzacions sindicals. Però no acceptem lliçons dels qui van signar un conveni que, com bé diuen les treballadores del sector, no ens representa. Aquest conveni, sense cap millora, és el mateix que tenim avui. Potser per això els costa tant mobilitzar-se en contra.

6. CCOO no condicionarà les seves iniciatives a la passivitat que van demostrant la resta de sindicats. Les treballadores ni ho entenen ni ho mereixen.

7. CCOO va oferir a UGT una convocatòria conjunta d’aturs per a desembre que va ser rebutjada. La resta tampoc va mostrar gens d’interès a pesar que eren sabedors que seguiríem amb les convocatòries.

8. CCOO considera que el malestar que existeix en el sector i que ha sortit a llum amb aquestes mobilitzacions ha de ser motiu més que suficient per a unificar esforços en aquesta lluita. I en això continuarem treballant.

9. CCOO només signarà un conveni que reculli les principals reivindicacions de les treballadores. En aquest sentit, no tenim cap intenció de negociar engrunes.

10. CCOO continuarà mobilitzant, paral·lelament a la negociació, fins que es produeixin avanços significatius. L’argument esgrimit per USO, FSIE i UGT, que les mobilitzacions perjudiquen la marxa de les negociacions, després de dos anys sense cap mena d’avanç, és el mateix que utilitzen les patronals.