Enquesta: detecció necessitats formatives als centres educatius

CCOO Educació obre un formulari per a totes les professionals de l’educació de Catalunya per tal de detectar mancances i necessitats en relació amb la formació que s’ofereix.

Aquest formulari està orientat a esbrinar quines són les mancances de les persones professionals de l’educació pel que fa a la formació, detectar les necessitats no cobertes pel Departament d’Educació o bé si la formació que ofereix el Departament satisfà les seves necessitats així com valorar la seva qualitat.