Els acords de CCOO continuen millorant la vida de la gent

Docents de pública no universitària i  personal laboral

Les últimes mesures implementades en l’àmbit de les despeses per desplaçament i el registre dels plans d’igualtat beneficiaran a la societat en general, ja que s’espera la seva aplicació immediata.

Després de la signatura de l’Acord marc, continuem obtenint millores, malgrat l’actual situació política.

Seguint el compliment de l’Acord marc, ahir es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que actualitza l’import de les despeses de locomoció en transport privat, passant de 0,19 € a 0,26 € per quilòmetre per a l’Administració General de l’Estat i les corporacions locals, entre altres. La resta de les administracions apliquen aquest mínim de manera anàloga. També ahir es va publicar l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la qual s’exclou la tributació fins a aquests 0,26 € per quilòmetre recorregut, juntament amb els peatges i aparcaments. Des de CCOO exigim que en totes les administracions s’implementi de manera immediata aquest increment.

A més, acabem de signar un acord per a la creació d’un Registre de plans d’igualtat per a totes les administracions públiques. Ara es recolliran dades fonamentals sobre el compliment, el contingut i la qualitat dels plans en aquest àmbit, informació imprescindible per a avançar en la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els centres de treball dels serveis públics.

El sindicalisme de CCOO continua demostrant la seva utilitat per a millorar la vida de les treballadores i dels treballadors de les administracions, com veurem a l’octubre pròxim, quan se’ns torni a incrementar el salari  un altre 0,5%, amb efectes retroactius des de gener, a sumar al 2% per a 2023 ja aplicat i a un altre 0,5% molt probable en funció del PIB a final d’any, gràcies a l’Acord marc. Algunes altres organitzacions continuaran criticant-ho per insuficient, però també elles es veuran beneficiades.