El Ministeri treu a audiència pública el Reial Decret que estableix el nombre d’estudiants per aula

CCOO demana reduccions de les ràtios màximes i una disminució major associada a les necessitats específiques de l’alumnat

Participa enviant les teves aportacions fins al 15 de juliol

El sindicat anima al professorat i a la comunitat educativa a realitzar aportacions a l’esborrany de modificació del Reial decret 132/2010 de requisits mínims dels centres d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, on es detallen les ràtios per unitat.

CCOO exigeix una ràtio màxima de 20 nens i nenes per al segon cicle d’Infantil, Primària i Secundària i de 25 en Batxillerat.

La proposta del Ministeri d’Educació i FP (MEFP), que pot ser consultada a través d’aquest enllaç, admetrà propostes fins divendres que ve 15 de juliol, moment en el qual es tancarà el període d’audiència i informació pública. En l’esborrany s’estableixen ràtios de 8 nens/as per a 0-1 anys, 12 per a 1-2 anys i 18 per a 2-3 anys durant el primer cicle d’Infantil; 25 estudiants per a segon cicle d’Infantil i Primària, 30 per a Secundària i 35 per a Batxillerat.
El text especifica que els centres tindran, per cada unitat escolar, un nombre d’estudiants d’acord amb les seves necessitats educatives. Aquesta novetat és important i va d’acord amb les peticions de CCOO, però el sindicat exigeix que, a més de fixar ràtios màximes més baixes, es concreti la reducció associada a les necessitats de l’alumnat.
La Federació d’Educació de CCOO defensa que les ràtios són un element central per a la qualitat educativa i per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, afavoridor del desenvolupament integral i la inclusió. Per tot això, el sindicat reivindica i planteja, almenys, les següents modificacions:
  • Ràtio màxima de 20 per a segon cicle d’Infantil, Primària i Secundària.
  • Ràtio màxima de 25 en Batxillerat.
  • Que la ràtio segons necessitats impliqui que tot l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu contemplat en la Llei compti doble a l’efecte de ràtio (necessitats educatives especials, retard maduratiu, trastorns del desenvolupament del llenguatge, trastorns d’atenció, dificultats específiques d’aprenentatge, desconeixement greu de la llengua, situació de vulnerabilitat socioeducativa, altes capacitats intel·lectuals, incorporació tardana al sistema educatiu i altres condicions personals o d’història escolar o amb necessitats de compensació educativa).

D’altra banda, CCOO demanda que, entre els requisits d’instal·lacions comunes a tots els centres, es contemplin els relatius a l’adequada climatització de tots els espais per a assegurar temperatures apropiades.

El sindicat anima a tot el professorat i a tota la comunitat educativa al fet que faci aquestes mateixes aportacions al document en el correu que habilita el Ministeri per a això ([email protected]).

CCOO realitzarà també les esmenes oportunes en els contextos institucionals en els quals participa, com en el Consell Escolar de l’Estat. No obstant això, demana que sigui portat, a més a més, a la Taula Sectorial Docent, perquè és una qüestió que afecta clarament les condicions laborals del professorat i, per tant, és matèria de negociació col·lectiva.