DOGC: vacants provisionals pel concurs de trasllats

El Departament d’Educació ha publicat al DOGC les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal docent funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball. Clica damunt per veure la resolució corresponent:

Vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

El calendari del concurs de trasllats és el següent:

  • Llista amb l’adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023
  • Llista amb l’adjudicació provisional (cos de mestres): primera quinzena de març de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): primera quinzena de maig de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cos de mestres): primera quinzena de maig de 2023
  • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023