Després de cinc anys d’exigències de CCOO… el  Departament fa públic el mapa de recursos de l’educació inclusiva

La Federació d’Educació de CCOO hem exigit un Mapa Territorial de recursos per a l’educació inclusiva des de l’aprovació del decret 150/2017 d’inclusiva. Aquí podeu trobar el nostre posicionament al 2017, 2018 i 2019, per citar alguns exemples… Finalment el 2 de desembre del 2022 el Departament d’Educació ha fet públic aquest mapa: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/educacio-inclusiva/

Des de CCOO ens comprometem a realitzar un seguiment d’aquesta eina d’informació i demanem que es porti anualment a tots els Consells Escolars Territorials per tal de fer-ne una valoració acurada. També caldrà especificar l’òrgan administratiu concret que assigna aquests suports perquè la seva distribució territorial sigui equilibrada. 

El Departament d’Educació ha d’assumir com a tasca prioritària el desplegament efectiu de tot el decret de manera urgent. Les famílies, l’alumnat, les professionals no podem esperar més.

#InclusivaAmbGaranties 

#Recursos #Formacio #AbastarTotesLesEtapes #TempsPerALaCoordinacio #ProuLlistesDEspera