Ni congelades, ni malaltes, ni infectades!

#NiInfectadesNiCongelades

El Departament, en el marc de la covid19, s’ha limitat a donar unes orientacions sobre la ventilació als centres educatius, les quals es basen en la ventilació natural, és a dir, les finestres estan obertes pràcticament tot el dia. Per aquest motiu, CCOO vam sol·licitar al Departament que insta-les al centres sistemes de ventilació mecànica controlada per evitar contagis i emmalaltir per les baixes temperatures a l’aula.

Amb la COVID19 la gran majoria de centres educatius no compleixen les condicions tèrmiques ni ambientals establertes en el Real Decret 486/1997 on especifica que la temperatura on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estar compresa entre 17º i 27º.

El Departament d’educació està incomplint aquest real decret permetent que amb la “ventilació natural” i les baixes temperatures el personal educatiu es congeli i emmalalteixi.

El Departament NO està adoptant les mesures necessàries perquè els llocs de treball siguin segurs i saludables i qui en pateix directament les conseqüències és el personal treballador que està dia a dia a les aules. Hem d’actuar, per tant, recomanem que el centre educatiu afectat faci un registre de les temperatures i que ho comuniqui per escrit al director/a dels Serveis Territorials i a la gerent del CEB (Consorci Educació Barcelona) per instar-los a adoptar les mesures necessàries per protegir als seus treballadors i treballadores.

Si us plau, notifiqueu les incidències (mitjançant el formulari http://bit.ly/baixestemperatures) als delegats i delegades de CCOO dels vostres centres, per tenir més força i portar al comitè de seguretat i salut el recull de dades i situacions que incompleixen la normativa. A partir d’aquí farem  les denúncies pertinents a la Inspecció de Treball.

Vegeu adjuntes la graella per recollir temperatures, la referència normativa i la instància.