CURSOS EN LÍNIA RECONEGUTS COM A FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PEL MINISTERI

Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d’Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

– personal docent en actiu o amb experiència prèvia: s’haurà d’aportar capçalera de nòmina o certificat del centre on es presti servei.

– personal que no estigui en actiu, però que estigui habilitat per a l’exercici de la docència, futurs docents, opositors i personal sense experiència prèvia: hauran d’aportar títol de mestra o mestre, grau o llicenciatura més màster de secundària o CAP. La reserva per a aquestes places és del 15% de les places totals del curs.

Condicions d’homologació: Per a poder homologar els cursos, el MEFPD requereix que hi hagi 30 persones inscrites en cada curs, com a mínim. En el cas que no es completi, es podrà postpossar la data de celebració fins a aconseguir el númnero necessari d’inscripcions o anul·lar l’activitat. En aquest cas, et retornarem l’import de la matrícula, o si és possible i t’interessa un altre curs, podem canviar-la.

No es poden realitzar dos cursos que coincideixin o se solapin les dates, ja que el MEFPD només reconeixerà un d’ells. Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que estiguin en actiu, es podran assignar places als qui, no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total de les persones inscrites.

Els certificats definitius dels cursos es remetran a l’adreça de correu electrònic facilitada en el formulari d’inscripció, una vegada que el Ministeri ens emeti les diligències de reconeixement. Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, comptant des de la data de finalització del curs.

Tots els cursos tenen un descompte per a les persones afiliades a la Federació d’Educació de CCOO. Si no estàs afiliada, pots afiliar-te aquí.

TítolHoresIniciFinalObert fins aTutor/aPreu afil.Preu no afil.Inscripció
APRENDIZAJE
BASADO EN PROYECTOS Y APRENDIZAJE COLABORATIVO
5006/0214/0331/01Celia Rodriguez50100https://forms.gle/hyZre5T8pmmS3w4D8
LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS
POR LA LOMLOE EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL
6006/0231/0331/01Visitación Frade
Pilar Romero
60120https://forms.gle/KEmBK4NTUcfGkmAu5
COACHING EDUCATIVO5023/0231/0316/02Francisco Notario50100https://forms.gle/cJnLQogfZ3EWWWCC6
BULLYING Y CIBERBULLYING PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ACTUACIÓN
6023/0204/0416/02Pilar Romero60120https://forms.gle/Er8FAfMWBLvQ8snB9
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y
PRIMEROS AUXILIOS
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
4026/0231/0319/02
Cristina Florindo
4080https://forms.gle/4cZqMjAFXA4gpUFS8