Cursos d’orientació per a l’elaboració d’una programació didàctica

INFORMACIÓ IMPORTANT: Reconeixement de l’activitat demanat al Departament d’Educació en virtut de l’ORDRE ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 setembre de 2012) 

DURADA DEL CURS

 • 30 Hores
  • 14 hores en teleformació que es podran realitzar durant el curs sense un horari estipulat 
  • 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de dues hores. En funció del curs els horaris i els dies poden canviar. La setmana anterior a la data d’inici s’informarà dels dies concrets. Aquestes sessions seran gravades i es compartiran com a material de consulta 
  • 6 hores de treball offline, per l’elaboració d’una UD/UF/SA/PA que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada
  • L’alumnat disposarà de 30 minuts de tutoria individualitzada al final del curs, amb el retorn de l’UD presentada. 

PAGAMENT

 • Únic termini en el moment de l’inscripció i mitjançant targeta bancària
 • La realització del curs està condicionada a un mínim d’inscripcions. Si no s’arriba, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades
 • En cas que l’alumnat es doni de baixa es retornarà el 80% de la matrícula si la baixa és anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, sempre que no hagi transcorregut el 50% de les classes , es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que es pugui acreditar causa justificada,sobrevinguda i documentada 

PREU I PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

 • INSCRIPCIÓ PREFERENT
 • Fins el 15 de desembre a les 9’00 del matí
  • AFILIACIÓ DE CCOO: 80€
  • NOVA AFILIACIÓ * : 175€
   • *Veure condicions
 • PERÍODE OBERT D’INSCRIPCIONS
 • A partir del dia 15 desembre a les 9 del matí fins exhaurir les places disponibles i fins a una setmana abans de la data d’inici del curs
  • NO AFILIAT/DA: 290€

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-infantil-85494/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-primaria-85495/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-primaria-angles-85496/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-orientacio-educativa-85500/

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-formacio-professional-fol-85502/

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-formacio-professional-85501/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-ambit-humanistic-social-85499/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic- Tecnològic

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-ambit-cientific-tecnologic-85498/

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-primaria-audicio-i-llenguatge-85497/

*OBSERVACIONS

 • Les persones inscrites, rebran un formulari amb l’objectiu de poder millorar les agrupacions d’alumnat, sempre que sigui possible o necessari. (Les preguntes aniran orientades a especialitat que es presenta, experiència docent o en altres processos…)