CURSOS DE PROGRAMACIÓ I ELABORACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES

CCOO i la Fundació Paco Puerto organitzem cursos de formació per a l’elaboració de programacions i unitats didàctiques, complint amb la responsabilitat de proporcionar les eines necessàries per millorar la ocupabilitat i les condicions de treball de les persones treballadores del món educatiu.

Afegim a l’oferta de cursos mixtes una oferta de cursos presencials que es duran a terme a les localitats de Barcelona, Lleida i Igualada. A l’enllaç podreu veure quins cursos son els que s’ofereixen a cadascuna de les localitats. Son cursos de 30 hores i que la seva realització queda supeditada a un nombre mínim d’inscripcions

Data límit d’inscripció: 10/01/2023 o fins a exhaurir les places.  (Excepte els de LLeida, que comencen el 2 de gener)

​Reconeixement de l’activitat demanat al Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

OFERTA DE CURSOS

1. INFANTIL

2. PRIMÀRIA:

Aquest és un curs genèric que es basa en la didàctica i mecànica de la programació i elaboració d’unitats didàctiques. Un cop disposem de les dades de totes les inscripcions, si és necessari, us farem arribar un qüestionari amb l’objectiu de fer agrupacions per especialitats en la mesura que sigui possible, així com de la vostra experiència professional i formativa. 

3. PRIMÀRIA ANGLÈS

* Si no s’arriba al nombre mínim d’inscripcions, s’oferirà a les persones inscrites la possibilitat d’afegir-se als cursos genèrics. 

4. PEDAGOGIA TERAPÈUTICA-EDUCACIÓ ESPECIAL

5. SECUNDÀRIA:

Aquest és un curs genèric que es basa en la didàctica i mecànica de la programació i elaboració d’unitats didàctiques. Un cop disposem de les dades de totes les inscripcions, si és necessari, us farem arribar un qüestionari amb l’objectiu de fer agrupacions per especialitats o àmbits ,en la mesura que sigui possible, així com de la vostra experiència professional i formativa. 

6. FP:

Aquest és un curs genèric que es basa en la didàctica i mecànica de la programació i elaboració d’unitats didàctiques. Un cop disposem de les dades de totes les inscripcions, si és necessari, us farem arribar un qüestionari amb l’objectiu de fer agrupacions per especialitats o àmbits ,en la mesura que sigui possible, així com de la vostra experiència professional i formativa. 

7. FOL

8. ORIENTACIÓ EDUCATIVA

CURSOS PRESENCIALS

  • Mireu a l’enllaç les dates de realització així com l’explicació de les sessions, les especialitats, els horaris i els continguts.  

Lleida

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

[Eliminat per falta d’inscripcions]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

[Eliminat per falta d’inscripcions]

Igualada

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

[Eliminat per falta d’inscripcions]

Barcelona

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

[Inscripció oberta – Últimes places!]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social

[Inscripció oberta – Últimes places!]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic- Tecnològic

[Places exhaurides]

VIRTUALS

Els cursos EN FORMAT MIXTE consten de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:

  • Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
  • Es disposaran de 10 hores d’aula virtual (en divendres o dissabte en funció del curs), repartides en 5 sessions de 2 hores. La setmana anterior a l’inici del curs s’informarà dels dies concrets. Les classes seran gravades i es compartiran com a material de consulta.
  • ​6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.
  • Cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.
  • Un cop feu el pagament i aquest sigui acceptat, es considerarà inscrit l’alumne/a al curs. 48 hores abans del seu inici , rebreu un missatge recordatori amb els enllaços pertinents. 

ENLLAÇOS CURSOS VIRTUALS

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

[Places exhaurides]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial

[Inscripció oberta – Últimes places!]

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès

[Inscripció oberta – Últimes places!]